• Aktualności

      • Akredytacja programu Erasmus 

      • W roku szkolnym 2022/23 Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym przystąpiło do Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno 2021-2027.

       Nasze cele:

       • rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności;
       • rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy;
       • rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM.

       Uczestnictwo naszego przedszkola w gminnej akredytacji jest kontynuacją dotychczasowych działań placówki w zakresie rozwijania umiejętności językowych i metodycznych kadry w oparciu o projekty Erasmus+. Do tej pory zrealizowaliśmy cztery własne akredytacje:

       • Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela;
       • Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego;
       • Rozwijam kreatywnie język angielski poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami;

        

       Regulamin projektu ERASMUS + w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym – mobilności nauczycieli.

        

       INFORMACJE OGÓLNE

        

       • Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2027 w Akredytacji Gminnej programu ‘Erasmus +na lata 2021-27.
       • W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym.
       • Projekt realizowany jest w formie mobilności nauczycieli oraz działań  wdrażających zdobyte doświadczenie po powrocie z mobilności.

        

       GŁÓWNE CELE PROJEKTU

        

       • Rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności;
       • Rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy;
       • Rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM.
       • Rozwijanie współpracy międzynarodowej.

        

       UDZIAŁ

        

       • Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny; realizowany ze środków Unii
       • Europejskiej.  Grant  pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia , zakwaterowania oraz koszty szkoły/kursu.
       • Drobne wydatki uczestnicy pokrywają ze środków własnych.
       • Językiem roboczym projektu jest język angielski.

        

       ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

        

       • Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

       a) Dyrekcja przedszkola;

       b) Koordynator projektu;

       c) Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.

       •  Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
       • Chętni  nauczyciele, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na wyjazd.
       • Nauczyciele określają cel swojej mobilności, wybrany spośród w/w, zgłaszają termin i państwo, do którego chcieliby się udać na kurs.
       • Do rekrutacji mogą przystąpić wszyscy nauczyciele.