• 4 Sowy

   • brak danych

  • Od marca Plany miesięczne będą zamieszczane tylko na platformie TEAMS.

   Tam też zdjęcia z zająć, filmiki i dużo informacji. 

   Zapraszam do logowania i oglądania co nowego dzieje się w grupie.

       Planeta dzieci. Pięciolatek.  Plan pracy – luty  2021   grupa „Sowy”

   Tematy tygodniowe:

    

   1. Siły przyrody
   2. Cztery żywioły
   3. Wielka wyprawa
   4. Nasze podróże

    

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość
   • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
   • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
   • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
   • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
   • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
   • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
   • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
   • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
   • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
   • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
   • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
   • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
   • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
   • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
   • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
   • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
   • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

   Codzienne aktywności:

   • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
   • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Pajęcza przyjaźń” lub „Wesoło witamy”;
   • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych - samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
   • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść na ogród przedszkolny, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
   • zestaw ćwiczeń porannych nr 11, 12;
   • codzienny pobyt na świeżym powietrzu –  wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
   • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

    

   W każdy poniedziałek - zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość

                         W każdy wtorek - praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

                         W co drugą środę - zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

                         We wtorki - Grawitacja

                         W czwartki - Religia

                         W czwartki i piątki - Język angielski

                         Muzykoterapia - realizacja planu rocznego

    

   Planeta dzieci. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – styczeń

   Tematyka zajęć:

   1. Płynie czas
   2. Sport to zdrowie  
   3. Młodsi i starsi         
   4. Dbamy o zdrowie     

   Cele ogólne:

   • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna
   • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
   • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
   • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
   • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
   • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
   • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;
   • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
   • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
   • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
   • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
   • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
   • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
   • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
   • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
   • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
   • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
   • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

   Codzienne aktywności:

   • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
   • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Na dzień dobry…” lub „Jestem ja…”;
   • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
   • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
   • zestaw ćwiczeń porannych nr 9,10;
   • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10;
   • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

    

    

    

   Planeta dzieci. Pięciolatek.  Plan pracy – grudzień 2020 grupa „Sowy”

   Tematy tygodniowe:

   1.      Nadchodzi zima

   2.      Coraz zimniej

   3.      Świąteczne przygotowania

   4.      Wesołych świąt

    

   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   ·        wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;

   ·        poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

   ·        nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

   ·        poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

   ·        kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

   ·        posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

   ·        kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;

   ·        kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

   ·        kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

   ·        rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

   ·        rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

   ·        rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

   ·        rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

   ·        zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

   ·        rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

   ·        rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

   ·        kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

   ·        kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

   Codzienne aktywności:

   ·        zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

   ·        stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;

   ·        kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

   ·        wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

   ·        zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8;

   ·        codzienny pobyt na świeżym powietrzu –  wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

   ·        zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

    

   W każdy poniedziałek - zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość

                         W każdy wtorek - praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

                         W co drugą środę - zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

                         We wtorki - Grawitacja

                          W czwartki - Religia

                          W czwartki i piątki - Język angielski

                          Muzykoterapia - realizacja planu rocznego

    

    

   Planeta dzieci. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – październik/listopad

   Tematyka zajęć:

   1.     Nasza mała ojczyzna 

   2.     Mój dom – Polska     

   3.     Moje hobby           

   4.     Ulubione zajęcia      

   Cele ogólne:

   ·        wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;

   ·        poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

   ·        nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

   ·        poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

   ·        kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

   ·        posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

   ·        kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;

   ·        kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

   ·        kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

   ·        rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

   ·        rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

   ·        rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

   ·        rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

   ·        zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

   ·        rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

   ·        rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

   ·        kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

   ·        kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

   Codzienne aktywności:

   ·        zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

   ·        stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;

   ·        kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

   ·        wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

   ·        zestaw ćwiczeń porannych nr 5, 6;

   ·        zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6;

   ·        codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

    

   zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.