• Aktualności

      • Inaguracja programu Happy Kindergarten

      • "Szczęście nie zna por roku" z tym hasłem w dniu dzisiejszym nasze przedszkole jako jedna z 26 placówek w kraju przystąpiło do Miedzynarodowgo Programu Happy Kindergarten dr Natalii Guminskiej. Wszelkie działania, które w ramach projektu zostaną przez nas podjęte, maja na celu wzmocnienie w dzieciach i w nas samych pozytywnego i optymistycznego postrzegania samego siebie i rzeczywistosci.

      • Modernizacja placu zabaw

      • Nasze przedszkole z odnowionym placem zabaw!

       Nasze przedszkolaki mogą już spędzać czas na odnowionym placu zabaw! W nowej przestrzeni znajdują się bramki do piłki nożnej czy piłkochwyty. Inwestycja zwiększyła bezpieczeństwo najmłodszych – poprzednie urządzenia były zniszczone, przez co dzieci nie mogły z nich korzystać.

       Modernizacja obiektu była możliwa dzięki grantowi przyznanemu Gminie Piaseczno w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych!

       Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl iwww.wzmocnijotoczenie.pl.