• Regulamin Przedszkola

     • Regulaminy

     •                   Regulamin Przedszkola Nr 7

      ■ Przedszkole pracuje w godz.   7.00 – 17.00.

      ■ Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.30. (dzieci nie przyprowadzone  do godz. 8.30 są uznane jako nieobecne).

      ■ Dzieci należy przyprowadzić do wejścia głównego gdzie pani dyżurująca odbierze dziecko od rodzica.

      ■ Przedszkole realizuje podstawę programową  przez cały dzień.

      ■ Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców  i osoby  upoważnione przez rodziców na piśmie.

      ■ Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

      ■ W sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo  dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.

      ■ Rodzice zobowiązani są  do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów kontaktowych.

      ■ Rodzice zobowiązani są  do terminowego / do 10 dnia danego miesiąca/ uiszczania odpłatności za przedszkole. Kwoty opłat przesyłane są do rodzica mailowo na początku każdego miesiąca.

      Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

      ■ W przedszkolu  nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.)

      ■ Posiłki wydawane są w godzinach:

            Śniadanie          08.45 - 09.00

            II Śniadanie       10.00 - 10.15

            Obiad                12.30 - 13.00

            Podwieczorek    14.20 - 14.30

      ■ Rodzice nie wyposażają  dziecka w  dodatkowy prowiant (dot. także przynoszenia słodyczy i napojów).

      ■ Wyposażenie dzieci:

             kapcie na zmianę

             komplet ubrań na zmianę / pozostawiony w szatni / 

             małe poduszeczki i kocyki gr.1

      ■ Informacji dotyczących dziecka  udziela personel pedagogiczny.

      ■ Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania Przedszkola należy zgłaszać do Dyrektora placówki :

      poniedziałek   13.00 – 16.00

      Piątek               08.30 – 10.00

      lub w innych terminach po wcześniejszym  umówieniu telefonicznym  22-726-65-50

      Zapraszamy na naszą stronę Facebook - Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym.