• Nasz profil

     • Profil placówki

     • http://zespolszkolnj.szkolnastrona.pl/container/EU%20flag-Erasmus%20_vect_POS.jpg

      Projekty Erasmus Plus w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym

      W naszej placówce od 2016 roku zrealizowaliśmy trzy projekty z Programu Erasmus+:

      1. „Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela” ( 01.06.16 r. -  31.05.18 r.)
      2. „Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego” (01.09.17 r. – 28.02.19 r.)
      3. „Rozwijam kreatywnie język angielski poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami” (01.09.18 r. – 29.02.20r.)

      W roku 2020 został zatwierdzony do realizacji od 1.10.2020 r. projekt pt. „Poznaję język angielski poprzez zabawy inspirowane muzyką krajów europejskich”.

      Działania projektowe realizowane w placówce, polegają na opracowaniu planu rocznego, materiałów dydaktycznych, wdrażaniu innowacyjnych metod pracy z dziećmi, zaangażowaniu rodziców i środowiska lokalnego, dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Ważną częścią projektów jest mobilność kadry edukacyjnej. Jej celem jest rozwijanie kompetencji językowych oraz poznawanie nowych, interesujących rozwiązań metodycznych do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. Kursy językowe i szkolenia metodyczne w których biorą udział nauczyciele, są okazją do dzielenia się swoimi doświadczeniami a także nawiązywaniu współpracy z nauczycielami z innych krajów europejskich.

      Tworzenie projektów było odpowiedzią na potrzeby placówki takie jak: wzmocnienie umiejętności językowych wybranej grupy nauczycieli, budowa nowej, spójnej metodyki nauczania języka angielskiego, stworzenie bazy materiałów dydaktycznych oraz wprowadzenie nowych form nauczania poprzez łączenie zajęć edukacyjnych z zabawami arteterapeutycznymi.

      Realizacja projektów Erasmus Plus wpływa na poprawę jakości pracy przedszkola, rozwój zawodowy nauczycieli oraz poziom kształcenia naszych wychowanków.

      W roku szkolnym 2020/21 rozpoczęliśmy realizację projektu: „Poznaję język angielski poprzez zabawy inspirowane muzyką krajów europejskich”.                    

      Szerokie spektrum oddziaływania arteterapii pozwoliło nam na zastosowanie różnorodnych form zabaw muzycznych oraz muzyki samej w sobie do wprowadzenia dzieci w świat języka obcego.  Poprzez obcowanie z muzyką dziecko w przyjazny i twórczy sposób poznaje podstawy języka angielskiego. Odpowiednio dobrana forma oraz treść proponowanych działań edukacyjnych pobudza wszechstronny rozwój, uwrażliwia na świat dźwięków i przede wszystkim pełni funkcję terapeutyczną. Dzięki muzyce dziecko wzbogaca swoje przeżycia oraz wyzwala emocje. Aktywnie uczestniczy w procesie  tworzenia czerpiąc radość w kontakcie z muzyką.  Do realizacji naszego projektu udało nam się zaadoptować dwa pomieszczenia, w których powstało miejsce do nauki języka angielskiego oraz zaprzyjaźnienia się z dźwiękami dzięki terapeutycznemu instrumentowi jakim jest Musicon. W myśl zasady, że  nigdy nie jest za wcześnie na wprowadzenie muzyki do dziecięcej codzienności powołałyśmy do życia temat rocznej pracy z naszymi podopiecznymi, który brzmi ,,Bliżej muzyki - uwrażliwienie dziecka na świat dźwięków, równoważenie jego emocji.” 

      Założeniem ogólnym tematu rocznego jest kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności muzycznej, plastycznej, ruchowej i językowej. Twórcze zajęcia, zarówno muzyczne, jak i plastyczne są okazją, do rozwijania zainteresowań oraz wzbogacania kontaktów wewnątrz grupy. Budzą poczucie sprawstwa oraz budują w dziecku poczucie własnej wartości.