• Aktualności

      • Akredytacja programu Erasmus 

      • W roku szkolnym 2022/23 Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym przystąpiło do Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno 2021-2027.

       Nasze cele:

       • rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności;
       • rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy;
       • rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM.

       Uczestnictwo naszego przedszkola w gminnej akredytacji jest kontynuacją dotychczasowych działań placówki w zakresie rozwijania umiejętności językowych i metodycznych kadry w oparciu o projekty Erasmus+. Do tej pory zrealizowaliśmy cztery własne akredytacje:

       • Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela;
       • Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego;
       • Rozwijam kreatywnie język angielski poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami;

        

       Regulamin projektu ERASMUS + w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym – mobilności nauczycieli.

        

       INFORMACJE OGÓLNE

        

       • Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2027 w Akredytacji Gminnej programu ‘Erasmus +na lata 2021-27.
       • W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym.
       • Projekt realizowany jest w formie mobilności nauczycieli oraz działań  wdrażających zdobyte doświadczenie po powrocie z mobilności.

        

       GŁÓWNE CELE PROJEKTU

        

       • Rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności;
       • Rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy;
       • Rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM.
       • Rozwijanie współpracy międzynarodowej.

        

       UDZIAŁ

        

       • Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny; realizowany ze środków Unii
       • Europejskiej.  Grant  pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia , zakwaterowania oraz koszty szkoły/kursu.
       • Drobne wydatki uczestnicy pokrywają ze środków własnych.
       • Językiem roboczym projektu jest język angielski.

        

       ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

        

       • Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

       a) Dyrekcja przedszkola;

       b) Koordynator projektu;

       c) Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.

       •  Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
       • Chętni  nauczyciele, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na wyjazd.
       • Nauczyciele określają cel swojej mobilności, wybrany spośród w/w, zgłaszają termin i państwo, do którego chcieliby się udać na kurs.
       • Do rekrutacji mogą przystąpić wszyscy nauczyciele.

        

      • Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Wiosna w ogrodzie!”

      • W konkursie plastycznym „Wiosna w ogrodzie!” wzięło udział 57 dzieci z pięciu gminnych przedszkoli. Były to: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 5,  Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 8 i Przedszkole nr 7 z Zalesia Górnego.

       W przygotowaniach dzieci do konkursu zaangażowanych było  16 nauczycielek wychowania przedszkolnego.

       Komisja wyłoniła laureatów konkursu:

       Kategoria I dzieci 3-4 letnie

       I miejsce -  Maja P  Przedszkole nr 7

       II miejsce – Zuzanna B Przedszkole nr 6

       III miejsce – Hanna A Przedszkole nr 2

       Kategoria II dzieci 5-6 letnie

       I miejsce – Helena G Przedszkole nr 8

       II miejsce – Łucja R Przedszkole 7

       III miejsce – Olaf G Przedszkole nr 2

       Nagrody zostaną dostarczone do placówek, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie wychowanków do konkursu.

      • Zebrania Grupowe

      • Zapraszamy rodziców na spotkania grupowe z nauczycielami

       GR 1 Biedronki 12.05 czwartek godz.17.00

       GR 2 Motylki 9.05. poniedziałek godz. 17.00

       GR 3 Ważki 10.05 wtorek godz.17.00

       Gr 4 Żuczki 11.05 środa godz.17.00

       Gr 5 Pszczółki 5.05. czwartek godz.17.00

      • Gminny konkurs plastyczny „Moja miejscowość, moja mała ojczyzna”

      •  

       W konkursie plastycznym wzięło udział 17 dzieci z pięciu gminnych przedszkoli, z Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 9 i Przedszkola nr 10 z Piaseczna oraz Przedszkola nr 6 z Głoskowa i Przedszkola nr 7 z Zalesia Górnego.

       Komisja wyłoniła laureatów konkursu:

       Kategoria I, dzieci 3-4 letnie

       I miejsce - Aleksandra F, Przedszkole nr 4

       II miejsce - Stanisław K, Przedszkole nr 9

       III miejsce – Natalia B, Przedszkole nr 4

       Kategoria II, dzieci 5-6 letnie

       I miejsce - Aleksandra P, Przedszkole nr 6

       II miejsce – Kacper T, Przedszkole nr 10

       III miejsce - Jagoda B, Przedszkole nr 7

       Gratulujemy wszystkim laureatom.

       Nagrody zostaną dostarczone w tym tygodniu do placówek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie wychowanków do konkursu.

      • Inaguracja programu Happy Kindergarten

      • "Szczęście nie zna por roku" z tym hasłem w dniu dzisiejszym nasze przedszkole jako jedna z 26 placówek w kraju przystąpiło do Miedzynarodowgo Programu Happy Kindergarten dr Natalii Guminskiej. Wszelkie działania, które w ramach projektu zostaną przez nas podjęte, maja na celu wzmocnienie w dzieciach i w nas samych pozytywnego i optymistycznego postrzegania samego siebie i rzeczywistosci.

      • Modernizacja placu zabaw

      • Nasze przedszkole z odnowionym placem zabaw!

       Nasze przedszkolaki mogą już spędzać czas na odnowionym placu zabaw! W nowej przestrzeni znajdują się bramki do piłki nożnej czy piłkochwyty. Inwestycja zwiększyła bezpieczeństwo najmłodszych – poprzednie urządzenia były zniszczone, przez co dzieci nie mogły z nich korzystać.

       Modernizacja obiektu była możliwa dzięki grantowi przyznanemu Gminie Piaseczno w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych!

       Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl iwww.wzmocnijotoczenie.pl.

      • Nasze Przedszkole odnowi plac zabaw dzięki wsparciu PSE

      •  

       Z radością informujemy, że już wkrótce nasze przedszkolaki będą mogli spędzać czas na odnowionym placu zabaw. Modernizacja obiektu jest możliwa dzięki grantowi przyznanemu Gminie Piaseczno w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych!

       W ramach inicjatywy zakupione zostaną m.in. bramki do piłki nożnej, tablice do koszykówki czy piłkochwyty. Potrzeba odnowienia placu zabaw wynika z jego aktualnego stanu – część obecnych urządzeń jest zniszczona, przez co dzieci nie mogą z nich korzystać. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych w czasie zabawy.

       Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane
       z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach
       www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl