Nawigacja

Regulamin Przedszkola

Regulaminy

                  Regulamin Przedszkola Nr 7

■ Przedszkole pracuje w godz.   6.30 – 17.30.

■ Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.30. (dzieci nie przyprowadzone  do godz. 8.30 są uznane jako nieobecne).

■ Dzieci należy przyprowadzić do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.

■ Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8.00 – 13.00

■ Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców  i osoby pełnoletnie  upoważnione przez rodziców na piśmie.

■ Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

■ W sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo  dziecka, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.

■ Rodzice zobowiązani są  do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów kontaktowych.

■ Rodzice zobowiązani są  do terminowego / do 10 dnia danego miesiąca/ uiszczania odpłatności za przedszkole. Terminy zbierania opłat podawane są do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń. W przypadku zalegania z opłatami dziecko może być skreślone z listy wychowanków.

Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

■ W przedszkolu  nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.)

■ Posiłki wydawane są w godzinach:

      Śniadanie          08.45 - 09.00

      II Śniadanie       10.00 - 10.15

      Obiad                12.30 - 13.00

      Podwieczorek    14.30 - 14.45

■ Rodzice nie wyposażają  dziecka w  dodatkowy prowiant (dot. także przynoszenia słodyczy i napojów).

■ Wyposażenie dzieci:

       kapcie na zmianę

       komplet ubrań na zmianę / pozostawiony w szatni / 

       małe poduszeczki i kocyki

       szczotka do zębów

   Wszystkie rzeczy osobiste powinny być podpisane imieniem

   dziecka i pierwszą literą nazwiska.

■ Informacji dotyczących dziecka  udziela personel pedagogiczny.

■ Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń, reklam itp.

Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania Przedszkola należy zgłaszać do Dyrektora placówki :

poniedziałek   13.00 – 16.00

Piątek            08.15 – 10.00

lub w innych terminach po wcześniejszym  umówieniu telefonicznym  22-726-65-50

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.zalesiolandia.pl

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 7
    05-540 Zalesie Górne
    ul Młodych Wilcząt 7
  • 22 726 65 50

Galeria zdjęć