• Oplaty

    • Płatności za pobyt i wyżywienie

    • Kwotę za pobyt należy uregulować najpóźniej do 10-go każdego miesiąca podając w tytule wpłaty:

     POBYT, imię i nazwisko dziecka

     numer rachunku: 54 1240 6351 1111 0010 8769 2083

     Płatność za pobyt zliczona i podana jest po zamknięciu miesiąca.

     Kwotę za żywienie należy uregulować w aplikacji "Zamów posiłek" najpóźniej do 29-go miesiąca poprzedzającego opłacany czas - płatność z góry. 

     Więcej informacji w zakładce -Informacje dla rodziców- Sprawy bieżące- Zamów posiłek.


     Rada Rodziców – wpłata zadeklarowanej kwoty na rachunek:        38 1020 1169 0000 8702 0240 0968