• Oplaty

     • Opłaty za pobyt i Rada Rodziców

     • Kwotę za pobyt należy uregulować najpóźniej do 10-go każdego miesiąca podając w tytule wpłaty:

      POBYT, imię i nazwisko dziecka

      numer rachunku: 54 1240 6351 1111 0010 8769 2083

      Płatność za pobyt zliczona i podana jest po zamknięciu miesiąca.

      Kwotę za żywienie należy uregulować w aplikacji "Zamów posiłek" najpóźniej do 29-go miesiąca poprzedzającego opłacany czas - płatność z góry. 

      Więcej informacji w zakładce -Informacje dla rodziców- Sprawy bieżące- Zamów posiłek.

      Rada Rodziców – wpłata zadeklarowanej kwoty na rachunek:       
      38 1020 1169 0000 8702 0240 0968