• Oplaty

    • Płatności za pobyt i wyżywienie

    • Kwotę za pobyt należy uregulować najpóźniej do 10-go każdego miesiąca podając w tytule wpłaty:

     POBYT, imię i nazwisko dziecka

     numer rachunku: 54 1240 6351 1111 0010 8769 2083

     Kwotę za żywienie należy uregulować najpóźniej do 10-go każdego miesiąca podając  w tytule wpłaty:

     ŻYWIENIE, imię i nazwisko dziecka

     numer rachunku: 54 1240 6351 1111 0010 8769 2083

      

     Rada Rodziców – wpłata zadeklarowanej kwoty na rachunek:        38 1020 1169 0000 8702 0240 0968

     Informacje dodatkowe:

     Wpłat nie łączymy.

     Płatność za żywienie regulowana jest z góry.

     Płatność za pobyt zliczona i podana jest po zamknięciu miesiąca.